Sławek

Obserwowani

1 użytkownik

Obserwujący

0 użytkowników

Jak dla mnie ideał :)

Moje prywatne tłumaczenie gry:
To rozszerzenie zawiera:
5 magazynów i 25 zajezdnie (5 w każdym kolorze), 55 nowych biletów, wszystkie oznaczone 1912 logo w prawym górnym rogu:
 6 nowych długich tras (na niebieskim tle)
 19 nowych regularnych połączeń
 30 nowych dużych trasach miasta (duże logo Miasta)

Oryginał 46 bilety podróży (6 długich, 25 i 15 regularnych wielkich miast), która weszła w podstawowej wersji gry.

Magazyny i zajezdnie
Zajezdnie i magazyny mogą być używane z każdą wersją gry Ticket to Ride. Jednak nasz ulubiony sposób gry jest w wariancie dużych miastach Europy. Wszystkie zasady pozostają takie same jak w oryginalnej grze, z następującymi wyjątkami:
 Na początku gry, kiedy gracze otrzymuje swoje pociągi i bilety, które chcą zachować. Każdy gracz otrzymuje magazyn i 5 zajezdni dopasowywanych do kolorów pociągu. Jedna zajezdnia znajduje się na planszy na początku gry a 4 zajezdnie obok planszy. Piątą zajezdne stawia się w mieście na planszy. Stawia go gracz, który rozpoczyna grę, kolejny od lewej strony. Następnie rozpoczyna się gra.
 Za każdym razem, gdy gracz korzysta z kart pociągów, musi najpierw położyć górną kartę ze stosu i umieść w magazynie (swoim lub innego gracza), nie patrząc na to, przed wzięciem swoim kart pociągów.
 Za każdym razem, gdy gracz korzysta z budowy kolei na trasie do miasta zawodnika w którym stoi zajezdjia, może on wybrać wszystkie karty pociągów z tego gracza magazynu, odrzucając jedną z własnego Magazynu, karta powraca do gry.
 Oprócz regularnych ruchów gracz może zawsze, w wolnym ruchu wybrać karty z jednego lub wielu magazynów oprócz swojego magazynu.
 Pod koniec gry gracz(e) z największą liczbą niewykorzystanych zajezdni dostają 10 punktów. W przypadku równej liczby zajezdni, wszyscy gracze dostają premię.
Dodatkowe informacje
 Nigdy nie może być więcej niż 1 magazyn w każdym mieście. Po wprowadzeniu zajezdni nie mogą być przenoszenie ani usuwanie (ani współistnieć z dworcem). Magazyny na planszy nie można wyrzucić do odbioru karty Pociąg ułożonych w stosie.
 Gracze mogą wybrać karty z własnym magazynem, kiedy tworzą droga do miasta zawierającego własną zajezdnię. Gracze mogą wybrać karty pociągów z 2 magazynów w jednej turze, kiedy tworzą trasę, która łączy 2 miasta, każde z własnym zajezdnią; można to zrobić, jednak należy odrzucić 2 z własnych magazynów.
 Liczba kart pociągów przechowywanych w magazynie jest otwartą informacją (np. każdy może zapytać ile jest kart pociągów).
 W mało prawdopodobnym przypadku, jeśli nie ma już kart pociągów do wzięcia lub przetasowania i jednemu lub więcej graczy zabraknie, wszystkie magazyny są natychmiast są opróżniane i karty pociągów tasowane do nowego stosu.

Nowe bilety
Chociaż istnieją niezliczone sposoby odkrywania Europy, przy użyciu nowych biletów, oto nasz ulubione trzy warianty:
Rozszerzona Europa
 Dodać 19 nowych regularnych połączeń (z 1912 logo) do oryginalnego zestawu biletów podróży (kart 1912 bez logo).
 Wszelkie inne zasady pozostają niezmienione.
Mega Europa
 Przetasować karty wszystkich 12 długich tras razem, rozdać po 2 dla każdego gracza. Każdy gracz może posiadać jeden lub żaden, ale nie oba. Odrzucić wszystkie długie trasy, które nie są przechowywane; usunąć je z gry.
 Przetasować karty wszystkich innych biletów (zarówno zwykłe jak i duże miasta, nowe i oryginalne) z tego rozszerzenia rozdać po 5 do każdego gracza. Jeśli gracz przechowuje długą drogę, musi on teraz zachować co najmniej 2 z tych innych biletów. Jeśli nie przechowa długiej drogi, musi przechowywać przez to co najmniej 3 bilety.
 Wszelkie inne zasady pozostają niezmienione.
Duże miasta Europy
 Długie trasy nie są używane w tej wersji.
 Karta Wielkie miasta Europy musi być widoczna dla wszystkich graczy.
 Przetasować karty wszystkie duże miasta Bilety (karty z logo dużych miastach). Rozdać po 5 kart dla każdego gracza. Każdy gracz musi przechowywać przez to co najmniej 2.
 Podczas gry, jeśli gracz zrealizuje bilety, może pobrać nowe. Pobiera 4 i musi pozostawić co najmniej 1.


Jak dla mnie ideał :)

Świetny dodatek


Jak dla mnie ideał :)

Świetny dodatek, dodaje nowe Hexy i ramki do gry, które niekoniecznie trzeba wykorzystać do gry w 5-6 osób. Ten dodatek pozwolił mi budować własne plansze ze wszystkimi dodatkami jakie są na rynku z 70 Hex-ami.


Dobry, solidny produkt

Ciekawy dodatek do Osadników do wszystkich wersji. To odpowiedź dla wszystkich którzy narzekają na losowość Osadników. Tu wszystko jest ustawione. Dana liczba wypada tyle razy ile trzeba (liczba 7 z 6 razy, 2 i 12 po 2 razy). Losowość może być wrogiem ale w Osadnikach to zaleta. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie sami a później dokonać zakupu. Ten dodatek rzadko wykorzystuje.


Jak dla mnie ideał :)

Świetny dodatek do gry Osadnicy z Catanu, jedynie trzeba wykonać, dodrukować około 30 sztuk złota, ale to nie stanowi problemu mogą to być znaczniki z Żeglarzy jeżeli tego nie wykorzystujemy w grze. Za każdą drogę lub osadę dostajemy 1 sztukę złota. 3 sztuki złota to 1 punkt. Do gry końcowej należy doliczyć 3 punkty.


Pionkolandia

Liczba recenzji: 13